"قبیله ای ها" یک خبر خوب.

از این به بعد با جملات انگیزشی در خدمت شما خواهیم بود.