امروز در" قبیله "  با نوشته سادگی الهام بخش است آخر هفته یار مطالعه شو، یار ما باشید.


مینیمالیسم یک ارتقاء است که ما از با ارزشمندترین وسایل خود نگهداری می کنیم و وسایل اضافی که ما را از اهدافمان دور می کنند حذف می کنیم.

در واقع عمل آگاهانه ما است که در مقابل فرهنگ مصرف گرایی ایستاده ایم و بر ضد آن عمل می کنیم.

جهانی که ما در آن زندگی می کنیم آغوش باز خود را به سمت ساده گرایی (مینیمالیست) گشوده است.

کمپین  ها و گروه های مختلفی به دنبال ساده گرایی هستندتا با آن الهامی  برای تبلیغات خود پیدا کنند این در حالی است که الهام گرفتن نیاز مند سفر کردن است. سادگی خود الهام بخش است

به همین دلیل من امیدوارم این آخر هفته مکانی آرام و دلنشین پیدا کنید و خارج از مسائل هر روز کمی شاد باشید و خود را از قید و بند های  معمولی رها کرده و به سادگی شادی کنید.

یک سفر هر چند کوتاه هم می تواند روحیه را تغییر دهد و هم الهام بخش کار های دیگر باشید چه خوب است با پیدا شدن فضای مناسب کمی هم یار کتاب این دوست فراموش شده  مان بکنیم که در اوج سادگی با نوشته هایش ما را در عمق ماجرا های خود غرق می کند.قبیله ای ها  نظر شما در مورد مطالعه چیه ؟