در تعریف مینیمالیست و کمینه گرایی تعاریف مختلفی در فضای مجازی منتشر شده است و تمامی این تعاریف دارای نوشته های طولانی و کلماتی است که نیاز به معادل سازی های عامیانه دارد.

 امروز در" قبیله " به صورت ساده مینیمالیست یا کمینه گرایی را تعریف می کنیم.

 در تعریف ساده آن یعنی بدون داشتن مقدار زیادی از وسایل یا بدون شلوغ کاری بتوانیم زندگی کنیم.

در واقع با کم ترین چیزها شادترین زندگی را داشته باشیم.

مینیمالیست معادل اسلامی اش همان ساده  زیستی است که در کلام و شیوع اهل بیت (ع) نیز به چشم می خورد.

مانند سخن حضرت علی(ع) : شکرگزارترین مردم، قانع ترین آنهاست و ناسپاس ترین مردم در برابر نعمت ها، آزمندترین آنها!

امروزه مینیمالیست در عرصه های مختلفی مانند ، زندگی، عکاسی، هنر و ... به چشم می خورد.

مینیمالیست یک ابزار است در دست شما که بتوانید آزادی داشته باشید،آزادی از ترس هایتان، آزادی از نگرانی، آزادی از گناه، آزادی از افسردگی در واقع آزادی از قید و بند های معمولی .

البته مینیمالیست به این معنی نیست که شما اشتباه می کنید وسایل زیادی دارد اما خوب با کم تر داشتن وسایل افکار آرام تری هم خواهید داشت.

در واقع مینیمالیست به شما اجازه می دهد آزاد باشید.آزادانه تر زندگی کنید و تمرکز خود را به روی اهدافی که دوست دارید متمرکز کنید.


قبیله ای ها  نظر شما در مورد ساده زیستن چیه ؟


منابع :   Joshua Becker/minimalism